कापसाला सात हजारांचा भाव, खर्चही निघेना:खासगी व्यापाऱ्यांकडून कमी दराने होतेय कापूस खरेदी; शेतक

... -


November 18, 2023 दुष्काळामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेला असतानाच कपाशीला शासकीय हमीभाव कमी मिळत आहे. शासकीय हमीभाव केवळ ६ हजार ४०० रुपये कमी आहे. सध्या कापसाला ६ हजार ८०० ते साडेसात हजार रुपये भाव खासगी व्यापारी देत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळी साजरी करण्यासाठी कवडीमोल भावाने कापूस विक्री करावा लागला.


Share to ....: 157    


Most viewed


Short Message Board

Weather Forecast India

Visiter's Status

Visiter No. 31365391

Saying...........

Cotton Group